Política de privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Os datos que nos faciliten o usuario a través dos formularios desta páxina web:

incorporaranse a tratamentos cuxo responsable é LIFE INSULAR.  Pode contactar a través do correo electrónico .

Con que finalidade recollemos os seus datos?

Nesta páxina web recóllense datos de carácter persoal a través de diferentes formularios. Os datos solicitados en cada formulario son os necesarios para a finalidade pola cal se recollen. A finalidade de tratamento son os seguintes:

- CORREO ELECTRONICO: Se o usuario ponse en contacto a través do correo electrónico publicado nesta páxina web, os seus datos serán tratados para contestar as consultas expostas e poderlle enviar a información solicitada a través do correo electrónico a través do cal se recibe a consulta.

Canto gardamos os seus datos?

Os datos facilitados polo usuario serán conservados ata que o usuario non solicite a súa supresión.

Realizamos perfís cos seus datos?

Cos datos introducidos polo usuario non se tomarán decisións automatizadas nin se realizarán perfís.

Que lexitima o tratamento dos seus datos?

O tratamento de datos está lexitimado no consentimento prestado polo usuario ao aceptar a nosa política de privacidade ou ao enviarnos un correo electrónico a través do correo publicado na web.

O usuario deberá cumprimentar os campos marcados con * para poder enviar os formularios cumprimentados, se non se cumprimentan os campos indicados o usuario non poderá envialos.

A quen cedemos os seus datos?

Os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista obrigación legal

Que terceiros prestan servizos nesta web?

Para o desenvolvemento desta páxina web utilízanse os seguintes provedores de servizos:

Aloxamento: Os servidores onde está aloxada a nosa páxina web están situados na UE. Utiliza protocolo TLS 1.2 co que a comunicación de datos faise a través de canle cifrada.

Que dereitos ten e como exercelos?

O usuario ten dereito a:

• acceder aos seus datos persoais,

• solicitar a rectificación dos datos persoais que sexan inexactos

• solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

• solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

• pedir a portabilidade dos seus datos.

• Por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento dos mesmos e BioMODEML deixará de tratalos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

• O usuario poderá revogar os consentimentos prestados en calquera momento

O usuario poderá exercitar os seus dereitos a través de correo electrónico info@prodesin.com ou correo postal a AVDA AMERICAS,1-3 ENTRO 1achegando fotocopia do DNI e indicando o dereito que exercita.

O usuario tamén poderá presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

LIFE INSULAR ten implantadas todas as medidas de seguridade, a fin de garantir a confidencialidade no almacenamento e tratamento dos datos persoais, así como evitar accesos por parte de terceiros non autorizados.

Como funcionan as nosas redes sociais?

A través das nosas redes sociais podes compartir os nosos contidos ou deixarnos os teus comentarios, fotos ou vídeos, sempre que sexan do interese para toda a comunidade.

As nosas redes sociais están constantemente supervisadas co fin de atender as vosas preguntas e comentarios no menor tempo posible.

Queremos que sexa un espazo do que todos gocemos, polo que é importante que entre todos respectemos unhas normas de convivencia:

1. Ti es o responsable dos contidos que publiques, non caias na violación de calquera dereito, lei ou regulamento.

2. Coida a redacción e o ton, evita publicar calquera información abusiva, difamatoria ou obscena.

3. Respecta o dereito á privacidade, non fagas comentarios ilícitos, ofensivos ou discriminatorios sobre terceiros.

4. Evita comentarios fraudulentos, enganosos ou que poidan inducir ao erro.

5. Non permitimos o spam, nin as mensaxes comerciais ou publicitarias, non queremos mensaxes repetitivas.

6. Non manteremos conversacións con perfís que podamos considerar como falsos.

Por favor, ten en conta que o contido publicado polos seguidores nas nosas páxinas non necesariamente reflicte o punto de vista da nosa empresa.

Se os teus comentarios non cumpren as ‘Normas da casa’, poderán ser eliminados, ocultados ou bloqueados. Calquera que publique contidos non permitidos será bloqueado da comunidade. Reservámonos o dereito para modificar estas normas en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso.