Recursos

Produtos divulgativos

Nesta sección aparecen reflectidos os diferentes produtos elaborados en relación coa divulgación do proxecto LIFE INSULAR. O listado da dereita permite presentalos na súa totalidade ou ordenados por categorías.

Folleto informativo LIFE INSULAR
LIFE INSULAR
2023 |

Folleto informativo promocional do proyecto LIFE INSULAR.

PDF   |  

Sand Dune Restoration at The Raven
2023 |

What work will be carried out at The Raven between autumn 2023 and spring 2024?

Dunes are beautiful natural places that are home to many types of plants and animals. What's more, they help us by providing recreational values, also reducing the impacts of storms on the coast and providing shelter to pollinators.

Here at The Raven, the forest plantations will be managed for the long term, ensuring that it remains a valuable habitat for wildlife as well as a place for people to enjoy.

As part of the EU LIFE Insular project, an area at the southern end of the reserve, marked in red on the map, has been identified as most suitable for dune restoration and conservation.

PDF   |  

Flyer LIFE INSULAR
LIFE INSULAR
2023 |

Flyer para a divulgación do proxecto LIFE INSULAR.

PDF   |  

Restauración de dunas en Raven
Coillte, DHLGH Irish Government
2023 |

Restauración de dunas de area en Raven

As dunas son fermosos lugares naturais que albergan moitos tipos de plantas e animais. Ademais, axúdannos brindándonos un servizo recreativo, reducindo os impactos das tormentas na costa e dando refuxio aos polinizadores. Aquí en The Raven, o bosque administrarase a longo prazo para garantir que siga sendo un hábitat valioso para a vida silvestre, así como un lugar para que a xente #gozar. Como parte do proxecto LIFE Insular da UE, identificouse unha área no extremo sur da reserva, marcada en vermello no mapa, como a máis adecuada para a restauración e conservación de dunas de area.

PDF   |  

Roll-up presentación do proxecto
IBADER
2023 |

Roll-up para a prensentación do proxecto LIFE INSULAR,  en inglés. Preséntanse a localización das áreas de actuación e os obxectivos e accións que se realizaran no proxecto.

PDF   |  

Roll-up Eire
LIFE INSULAR
2023 |

Roll-up do proxecto LIFE INSULAR  

PDF   |  

Roll-up Arquipelago de Chinijo
LIFE INSULAR
2023 |

Roll-up do proxecto LIFE INSULAR  

PDF   |  

Roll-up Illas Atlánticas de Galicia
LIFE INSULAR
2023 |

Roll-up do proxecto LIFE INSULAR

PDF   |