Áreas de Actuación

ZEC Raven Point Nature Reserve

Descrición científica

The Raven está situado na costa sueste de Irlanda, ao norte do porto de Wexford. O sitio incorpora un gran sistema de dunas que comprende un conxunto de hábitats costeiros incluídos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE.

A formación areosa está dominada por unha plantación de coníferas que comprende Pinus nigra, P. radiata, Pseudotsuga menziesii, P. sylvestris, P. contorta, Picea sitchensis e outras menores como Araucaria araucana e Tsuga heterophylla. Pinus nigra é, con moito, a especie dominante presente. A maioría das árbores plantáronse a principios dos 1930s e 1950s. As especies de frondosas que foron plantadas ou que posteriormente se han autopropagado inclúen Betula pubescens, Salix spp., Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Quecus robur e Ilex aquifolium. Na parte norte e oeste da plantación, o estrato herbáceo caracterízase por unha comunidade de fento/silva/hiedra (Pteridium aquilinum/Rubus fruticosus agg./Hedera helix) con Hyacinthoides non-scripta. Na parte oriental máis exposta da plantación forestal, atópase un estrato herbáceo no que persisten algunhas especies que comunmente se atopan en dunas fixas, como Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum e Carex arenaria.

Un sistema dinámico de chairas de area, marismas, lagoas, dunas e pequenas depresións intradunares está presente na punta distal sur da formación areosa. Debido aos diferentes graos de exposición, o sueste experimenta ciclos de erosión e acreción con pouca formación de dunas a longo prazo, mentres que no suroeste, máis protexido, as dunas estabilizáronse e lograron formar o hábitat 2130*, que se continúa acumulando. A parte sur do sitio contén os exemplos máis desenvolvidos dos hábitats 1210, 2110 e 2120. As especies que se atopan nas dunas embrionarias inclúen Euphorbia paralias, E. portlandica, Eryngium maritimum, Cakile maritima, Elymus farctus e Salsola kali. As formacións abertas e de baixo porte características do 2130* sosteñen unha flora de dunas típica que comprende Festuca rubra, Lotus corniculatus, Galium verum, Viola tricolor subsp. curtisii, Sedum acre, Luzula campestris, Ononis repens, Anthyllis vulneraria, Aira praecox e Cladonia spp. Identificouse unha erosión moi apreciable ao longo do lado nordés da ZEC nos últimos anos, que parece estar asociada con ciclos sedimentarios naturais. A pesar da desecación asociada coa plantación de coníferas, algunhas áreas húmidas mantéñense, case con certeza debido a un nivel freático alto, e algunhas destas áreas albergan vexetación típica dos tipos 2190 e 2170, incluída Pyrola rotundifolia subsp. maritima, Salix repens, Carex nigra, Anagallis tenell), Danthonia decumbens e musgos Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus triquetris e Calliergon cuspidatum.

Outros aspectos de interese:

Neste sitio describíronse invertebrados de hábitats mariños e intermareais. Describíronse catro tipos de comunidades biolóxicas intermareais: un complexo de comunidades de area dominado por poliquetos; un complexo de comunidades de lodo estuarino dominado por poliquetos e crustáceos; un complexo comunitario de sedimentos mixtos; e un complexo comunitario de area fina con Spiophanes bombyx. A costa intermareal protexida ao oeste de Raven Point alberga comunidades de bivalvos e vermes (por exemplo, Cerastoderma edule, Arenicola marina). As costas máis escarpadas ao nordés de The Raven Point, que son formadas predominantemente por sedimentos areosos, albergan unha fauna máis escasa, pero cunha especie notable, Pseudorchestoidea brito, unha pulga de praia que se coñece só noutro lugar de Irlanda.

Rexistráronse varias plantas raras e protexidas neste sistema de dunas, incluída Pyrola rotundifolia, Centaurium pulchellum e Asparagus officinalis subsp. prostratus, os tres protexidos Orde de protección de Flora de 1999. As dunas deste sitio albergan unha fauna de invertebrados diversa con especies importantes nas dunas embrionarias, as dunas brancas e as dunas fixas. As especies notables inclúen dúas especies raras como Nebria complanata e Pristonychus terricola (Orde Coleoptera), Epitryptus cowini (Orde Diptera), Pherbellia knutsoni (Orde Diptera) e Ceuthorrhynchus hirtulus (Orde Coleoptera). Tamén se rexistrou nas dunas a presenza de Armadillidium cochinilla (Orde Isopoda). O sapo Bufo calamita, unha especie rara e protexida legalmente do Libro Vermello, introduciuse no sitio na década de 1980 e unha pequena poboación permanece asociada con estanques artificiais. The Raven Point, un compoñente integral do complexo Wexford Slobs and Harbour, ten importantes intereses en canto a aves, destacando a súa importancia crítica como principal refuxio nocturno da poboación de importancia internacional de Anser albifrons flavirostris situada en Wexford Harbour.

Voltar