Áreas de Actuación

ZEC Donegal Bay (Murvagh)

Descrición xeral

Este sitio ocupa a parte interior da baía de Donegal, no NW de Irlanda. Contén o estuario do río Eske e varios outros ríos importantes, especialmente para as especies de salmónidos. A área está sustentada por pedra calcaria e lutitas carboníferas, aínda que a area e outros depósitos recentes ocultan gran parte da xeoloxía.

- Superficie (ha): 1,810.480

- Descrición da área: Duna de area forestada nos 1950s, que contén características de dunas con boa naturalidade

- Código Natura 2000: ZEC IE0000133

- Outros status de protección de acordo con a lexislación nacional ou rexional: pNHA: Donegal Bay (Murvagh) SAC 133

O límite da ZEC coincide coa pNHA. As NHA son a designación irlandesa básica para a conservación da biodiversidade e están legalmente protexidas pola Lei de Vida Silvestre (2000). As NHA propostas (pNHA) publicáronse sobre unha base non estatutaria, pero non se designaron por lei e, por tanto, teñen unha protección limitada.
A área mariña ocupa o 86,46% do sitio, e as actividades consisten en paseos en bote e pesca na baía, e acuicultura. As presións recreativas son severas nalgunhas partes das duna, cun campo de golf fóra da ZEC e a presenza de plantacións de coníferas. O sitio é de importancia internacional debido á presenza dunha ampla gama de hábitats, incluídos catro enumerados no Anexo I da Directiva 92/43/CEE, unha importante colonia de focas e a presenza de importantes poboacións de aves mariñas.

A área terrestre, que comprende o 13,5% do sitio, ou 245,19 ha, está composta por hábitats costeiros (9%), agricultura (2%) e formacións arborizadas (1%), cunha cantidade moi pequena de infraestrutura construída (< 1%) en forma de estradas e aparcamentos.

COILLTE, e por tanto o Estado irlandés, é un propietario significativo (7,4% da ZEC), e o resto da superficie terrestre (6,1% da ZEC) divídese entre propietarios privados.

Descargas
Voltar