LIFE INSULAR

O Programa LIFE

Desde 1992, o Programa LIFE é o único instrumento financeiro da Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, ao medio ambiente. O obxectivo xeral do Programa LIFE para o período 2004-2020, é contribuír ao desenvolvemento sostible e ao logro dos obxectivos e metas da Estratexia Europa 2020 e das estratexias e plans pertinentes da Unión en materia de medio ambiente e clima. Con iso téntase catalizar os cambios no desenvolvemento e a aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores prácticas para lograr os obxectivos ambientais e climáticos, así como mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio ambiente e cambio climático. Apoiando, así mesmo, a aplicación do Programa Xeral de Medio Ambiente da Unión ata 2020 “Vivir ben, respectando os límites do noso planeta”.

O Programa LIFE divídese en dous subprogramas con tres áreas prioritarias cada un deles.

Subprograma Medio Ambiente
a,. Mitigación do Cambio Climático
b.- Natureza e Biodiversidade
c.- Gobernanza e Información Ambientais
Subprograma Acción polo Clima
a.- Mitigación do Cambio Climático
b.- Adaptación ao Cambio Climático
c.- Gobernanza e Información Climática

O Programa LIFE é xestionado pola Comisión Europea, sendo a Autoridade no Estado español o Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/

 

Voltar