Recursos

Publicacións

Manual de identidade corporativa
LIFE INSULAR
2022 |

Este manual reúne as ferramentas básicas para o correcto uso e aplicación gráfica da marca LIFE INSULAR nas súas posibles expresións. Foi ideado pensando nas necesidades de todas as persoas responsables de interpretar, articular, comunicar e aplicar a marca nos seus diferentes ámbitos. O correcto e consistente uso da marca LIFE INSULAR contribuirá a que consigamos os obxectivos de identificación e reforzo da mesma.

PDF   |