Rede INSULAR

A Rede INSULAR

As accións que promoven a sensibilización e a difusión dos resultados do proxecto, perseguen ofrecer un marco no que se facilite e promova o intercambio de boas prácticas e experiencias, así como o traballo colaborativo entre proxectos e institucións, incorporando as conclusións doutros proxectos europeos (LIFE ou non), as experiencias de organismos competentes europeos de xestión de hábitats insulares e conservación de Natura 2000 e os coñecementos de institucións e investigadores europeos relacionados con esta temática.

Isto conseguirase mediante o establecemento dunha rede de intercambio bidireccional de información, denominada REDE INSULAR, que facilitará unha contorna no que se fomente as sinerxias e desenvólvanse actividades colaborativas que contribúen á mellora do coñecemento e o desenvolvemento de capacidades. O establecemento desta rede persegue dispoñer dunha apropiada representación doutros Estados membros da Unión Europea cunha situación de partida, necesidades e solucións, isto é, incluíndo proxectos e iniciativas en territorios insulares e costeiros, tanto atlánticos como macaronésico, do mesmo xeito que LIFE INSULAR.

Entre os proxectos europeos a formar parte da REDE INSULAR priorízanse os proxectos LIFE relacionados con hábitats insulares da Unión Europea. Oito proxectos LIFE repartidos entre cinco Estados Membros (España, Portugal, Holanda, Reino Unido e Irlanda) prestaron o seu apoio para o establecemento de networking coa REDE INSULAR. Trátase de cinco proxectos LIFE Natureza, un proxecto LIFE Adaptación ao Cambio Climático, un proxecto LIFE Integrado e un máis da convocatoria do Corpo Europeo de Solidariedade.

Para a captación dos seus principais resultados, incluiranse na REDE INSULAR un proxecto de investigación e innovación financiado a través do Programa Marco de Investigación e Innovación FP8, fincado en Bélxica e denominado “COASTAL- Cocreating evidende-based business roadmaps an policy solutions for enhancing coastal-rual collaboration and synergies”. Ademais, realizarase a captación de resultados relacionados con dous proxectos LIFE Natureza, un en Irlanda, o proxecto LIFE Aran (LIFE12NAT/IE/000995), que implementou melloras de hábitats en territorios insulares e outro máis en España, LIFE+ARCOS (LIFE13 NAT/É/000883) que aplicou unha serie de técnicas combinadas innovadoras para a conservación ex-situ e in-situ do hábitat 2130* en territorios costeiros, similares ás que se empregasen en LIFE INSULAR.

Tamén se inclúen na REDE, a un total de dez organismos competentes a nivel europeo (Francia, Portugal) e trece administracións competentes a nivel local e rexional que mostraron o seu apoio a LIFE INSULAR. Desta forma, os beneficiarios do proxecto LIFE INSULAR terán acceso aos coñecementos e boas prácticas que se están levando a cabo noutros territorios europeos da contorna do proxecto. En reciprocidade, todas as administracións implicadas, recibirán de primeira man a transferencia dos resultados de LIFE INSULAR, promovendo o seu replicabilidad dentro do ámbito competencial de cada unha delas.

Finalmente, na REDE incluirase a catorce axentes implicados na xestión insular e dezaseis institucións, investigadores e entidades ambientalistas dos estados español e francés interesados nos resultados do proxecto. A inclusión na REDE INSULAR favorecerá a transferibilidade e replicabilidade dos resultados do proxecto, aumentará a sensibilización achega do importante papel dos hábitats insulares, a Rede Natura 2000 e o programa LIFE, á vez que incrementará a comunicación do proxecto a través das súas propias redes de difusión.

Para o funcionamento da rede, créase un repositorio dixital no que se incluirá toda a documentación remitida polos actores europeos relacionados cos medios insulares e costeiros. Para iso solicitarase aos mesmos que remitan toda a documentación producida desde os seus proxectos e que sexa do seu interese aloxar no repositorio dixital. Así mesmo, LIFE INSULAR contribuirá á difusión dos boletíns destes proxectos e reciprocamente, solicitará a difusión dos boletíns LIFE INSULAR así como calquera outra documentación que se considere destinada á difusión ao público.

 


- PROXECTOS EUROPEOS -

- Captación -

 

- Replicabilidade e Transferibilidade -

 


- ORGANISMOS COMPETENTES EN XESTIÓN INSULAR -

- Nivel Europeo -

 

 

- Nivel Estatal, Rexional ou Local -

 


- AXENTES IMPLICADOS NA XESTIÓN INSULAR -


- INSTITUCIÓNS, INVESTIGADORES, ENTIDADES AMBIENTALISTAS -


 

Voltar