Áreas de Actuación

ZEC Sheephaven

Accións preparatorias

As seguintes accións preparatorias serán aplicables en Ards Forest Park na ZEC Sheephaven:

A1 Caracterización e diagnóstico de hábitats insulares. Avaliación da situación actual

A2 Planificación técnica de accións concretas de conservación

A3 Participación da comunidade con respecto a accións concretas de conservación

Estas accións levarán a cabo como parte dun exercicio de planificación da xestión que devolverá un conxunto de recomendacións de xestión para as dunas fixas que se incorporarán nun “Plan de xestión da biodiversidade para o Ards Forest Park” por parte de COILLTE. Este Plan de xestión será un foco importante das actividades do proxecto neste sitio.

A1 As revisións ecolóxicas (de campo e gabinete) proporcionarán unha base científica para decidir que intervencións son apropiadas en diferentes lugares. Debido ao alto uso recreativo do Ards Forest Park, o compromiso e o apoio da poboación local é vital para a execución exitosa deste proxecto dentro do cronograma do proxecto. En particular, o acceso ao público debe xestionarse para garantir que sexa compatible coa conservación dos hábitats importantes, especialmente nas dunas e os hábitats costeiros. Por tanto, consultarase e alentará aos grupos comunitarios locais activos, os usuarios recreativos e as eONG relevantes para que realicen presentacións sobre as opcións de xestión das dunas. A información sobre como as persoas fan uso das dunas incorporarase ao plan de xestión para reducir o potencial de impactos negativos en hábitats sensibles.

Con base nas Accións A1 e A3, a planificación técnica identificará áreas arborizadas que son adecuadas para a restauración de 2130* (<2 ha), así como áreas onde as árbores deben ser conservados, clarexados ou substituídos con especies nativas de árbores e arbustos. Os plans de manexo para a área costeira e os hábitats adxacentes dentro da ZEC serán desenvolvidos e incluídos nun Plan de xestión da biodiversidade (BAMP) para o Ards Forest Park por COILLTE. En cada caso, os métodos e medidas específicos derivados da planificación técnica incluiranse no BAMP.

Este plan formará a base da estratexia de xestión a longo prazo da ZEC, incluídas as accións A que contribuirán ao plan AfterLIFE.

Voltar