Áreas de Actuación

ZEC Sheephaven

Hábitats e especies de interese

A área identificada como adecuada para este proxecto é Ards Forest Park. O Parque Forestal Ards, que ocupa 480 hectáreas, é un importante sitio de entretemento en Donegal. Conta cun aparcamento, baños, áreas de picnic e varios carreiros para camiñar, algúns dos cales atravesan a marisma e as dunas. As dunas fixas 2130* en Ards forman parte dun complexo máis grande de dunas da ZEC Sheephaven Bay. A superficie de dunas fixas 2130é de 12,074 ha, o que representa o 4,68% do hábitat de dunas fixas 2130na ZEC, e o 0,15% de dunas fixas 2130a nivel nacional. A localización é notable pola combinación de hábitats moi próximos entre si. As dunas pioneiras, os pasteiros de dunas fixas, as marismas, os queirogais e os bosques nativos e os afloramentos rochosos atópanse en mosaico, proporcionando unha variedade de recursos para a vida silvestre. O parque comprende 134 hectáreas de bosques antigos, visibles en mapas xerados durante o primeiro estudo de artillería da década de 1830. Con todo, gran parte do bosque nativo está moi modificado polas plantacións dos séculos XIX e XX, xa que a área era parte da antiga propiedade estatal en Ards. As especies invasoras como o rododendro e o loureiro tamén son un problema nalgunhas áreas. A propiedade estatal actual ten unha mestura de especies exóticas de coníferas como Pinus nigra, Picea sitchensis, Tsuga heterophylla, Abies grandis, Abies procera, ciprés de Lawson e especies planifolias como carballo, freixo, haxa, sicomoro, amieiro, bidueiro, avelaira. Partes do bosque nativo restante representan unha variedade costeira inusual de bosques de carballos albar do tipo 91A0. Este proxecto propón apuntar a Pinus contorta e Pinus nigra plantados ao longo do límite norte das dunas de area en 1933 e 1957, onde se atopa xunto co Picea sitchensis, e unha mestura de planifolias que inclúen carballo, freixo, sicomoro, bidueiro e avelaira. Os piñeiros plantáronse nos chans areosos preto das dunas e, a miúdo, son bastante abertos con algo de vexetación nativa que sobrevive debaixo do dosel. A rexeneración natural das coníferas prodúcese a través das dunas e é necesario eliminalas.

A condición dos hábitats de dunas avaliouse por última vez para o informe do artigo 17 da Directiva 92/43/CEE en 2007. Nese momento, identificáronse os hábitat 1210 e 2110 no sitio, cada unha das cales ocupaba unha área pequena (0,005 ha e 0,108 ha, respectivamente). Tamén se rexistraron dous hábitats de interese: 2120 (0,479) ha e 2130* (12,074 ha). Estimouse que aproximadamente 2ha de 2130* víronse afectadas pola plantación de coníferas, e observouse a rexeneración de árbores invasoras noutras partes do mesmo hábitat. Estas formacións dunares son senescentes e pobres en especies, de forma que o hábitat avaliouse como desfavorable-inadecuado.

Varios factores subxacentes son responsables do mal estado das dunas na ZEC. A plantación de coníferas é fonte de especies leñosas non autóctonas que ameazan a vexetación herbácea das dunas fixas. A falta de manexo para manter a cuberta vexetal herbácea tivo un impacto negativo na estrutura e composición do estrato herbáceo. Dada a complexidade asociada coa xestión dun espazo para a conservación e o recreo, ao mesmo tempo que se reduce o impacto da silvicultura, requírese un enfoque ben planificado que teña en conta a ampla gama de impactos e posibles solucións. Este proxecto proporcionará un marco dentro do cal NPWS e COILLTE poden traballar xunto coas partes interesadas locais para desenvolver solucións que ofrezan mellores resultados de conservación para as dunas fixas 2130*. As relacións construídas ao longo do proxecto serán beneficiosas para a xestión a longo prazo do sitio e fortalecerán o desenvolvemento dos traballos AfterLIFE.

Descargas
Voltar