Áreas de Actuación

ZEC Sheephaven

Descrición xeral

Sheephaven Bay é unha baía orientada ao norte, situada na costa noroeste de Co. Donegal no noroeste de Irlanda. O sitio ocupa toda a parte interior da baía e inclúe a área intermareal en Carrickgart. A xeoloxía do leito rochoso do sitio é bastante variada, con xistos (polo menos dous tipos), cuarcitas e metadoleritas presentes. Varios ríos, en particular o río Lackagh, o río Duntally, o río Faymore e o río Carrownamaddy flúen a través da ZEC

- Superficie (ha): 1,841.180

- Descrición da área: Gran importancia para a conservación das extensas superficies de dunas fixas que alberga

- Código Natura 2000: IE0001190

- Outros status de protección de acordo con a lexislación nacional ou rexional: Aínda que a ZEC coincide coa ZEPA 4194 Horn Head to Fanad Head, non existe superposición entre esta e a área onde levarán a cabo as accións de conservación.

pNHA Sheephaven 1190. As NHA son a designación irlandesa básica para a conservación da biodiversidade e están legalmente protexidas pola Lei de Vida Silvestre (2000). As NHA propostas publicáronse sobre unha base non estatutaria, pero non se designaron por lei e, por tanto, teñen unha protección limitada.

Esta é unha gran ZEC que inclúe unha gran parte mariña (56%). Gran parte da terra xestiónase con fins de lecer e recreo (15%). A marisma e as dunas ocupan o 18% da ZEC e as formacións arborizadas ocupan o 7% da superficie da ZEC. Hai algúns pequenos humidais sen manexo activo (1,1%) e os terreos construídos (incluídas estradas) ocupan menos da 1% da área total da ZEC. O resto dedícase a agricultura (3% do da ZEC).

Unha superficie de 153 ha dentro da ZEC (8,3%) é propiedade de COILLTE (e por tanto é pública) e o resto está en mans privadas (91,7%).

Descargas
Voltar