Áreas de Actuación

ZEC Donegal Bay (Murvagh)

Acións de conservación

As accións concretas de conservación que levarán a cabo en Murvagh inclúen:

C1 Recolección e cultivo de 2130 * especies características do hábitat

C3 Eliminación de plantacións forestais senescentes e retirada de árbores invasoras illadas, para a mellora do hábitat 2130*

C5 Restauración do hábitat 2130 * mediante o uso das súas especies características

C9 Medidas de protección contra condicións antropoxénicas no hábitat 2130 *

Colleitarase Ammophila arenaria e/o Carex arenaria) dentro da ZEC para o seu uso na estabilización de area espida despois da eliminación de árbores. Isto permitirá que ocorra un proceso natural de colonización por especies de dunas fixas. A cobertura arbórea nalgunhas partes da plantación de coníferas onde se planean obras é relativamente escasa, e nestas áreas prevese que a vexetación que se atopa actualmente no lugar promoverá a rexeneración do hábitat 2130*.

É probable que as actividades forestais inclúan a talla e eliminación das árbores (troncos e ramas), así como a eliminación de árbores illadas, tanto plantados como rexenerados naturalmente, das dunas fixas. Identificouse unha área de 7ha de plantación de coníferas como apta para a talla, e a eliminación de árbores illadas levará a cabo noutras 10 ha de 2130*, restaurando e mellorando así a calidade das dunas de area. A localización específica das obras dentro da área da plantación decidirase sobre a base das accións preparatorias A. Isto resultará nun aumento das dunas fixas 2130* nun 25,9% en relación coa área rexistrada actual, e unha mellora na condición do 37,0% do sitio debido á eliminación de árbores illadas. Os tocos, cortados o máis preto posible do nivel do chan, conservaranse para minimizar a perturbación do sitio no seu conxunto, reducindo o risco de vendavais e maximizando os beneficios para a natureza. No límite da ZEC, realizaranse algúns clareos nas formacións forestais adxacentes (4ha) para evitar derribas por vento nas formacións forestais que quedaron expostas. Este é un requisito para a seguridade dos usuarios das formacións forestais e a estabilidade das árbores restantes. Abrir o dosel arborizado no límite entre as plantacións e as dunas abertas tamén será beneficioso para a flora nativa do chan e proporcionará unha transición máis natural á plantación. As áreas de transición entre as dunas e as plantacións forestais son recursos importantes para a biodiversidade, e especies como Pyrola rotundifolia ssp maritima están estreitamente asociadas con estas condicións en Irlanda. Como resultado, haberá algunhas operacións forestais menores aplicadas directamente adxacentes á ZEC, así como dentro da ZEC, nunha franxa de amortiguamento de polo menos 50 m de profundidade no seu punto máis ancho. Esta franxa incorporarase á ZEC durante o transcurso de LIFE INSULAR para asegurar que estea incluída na área protexida e incorporada na xestión da biodiversidade como parte do plan AfterLIFE.

Utilizarase sinalización, roteiros peonís claramente definidas e valos temporais para xestionar o acceso e evitar danos ás dunas recentemente restauradas que puidesen xurdir debido ao uso recreativo.

O seguimento e a comunicación realizaranse como parte destas accións:

D1 Seguimento do impacto do proxecto sobre os hábitats insulares

E1 Estratexia de comunicación, sensibilización e difusión pública dos resultados do proxecto

O seguimento dos resultados do proxecto será unha parte crave do proxecto e permitirá avaliar o impacto das accións sobre o estado de conservación do 2130* en Murvagh. A comunicación dos resultados coa poboación local e as eONG será unha parte vital do aspecto de participación comunitaria do proxecto e mellorará as probabilidades de éxito a longo prazo. O proxecto buscará mellorar os beneficios para a comunidade local proporcionando información e oportunidades de financiamento baixo esquemas complementarios tales como o esquema de Forest Service Neighbourwood. As medidas de mellora do hábitat e o plan de xestión para a área de dunas incorporaranse a un Plan de Acción de Xestión da Biodiversidade para as terras propiedade de COILLTE para asegurar que os beneficios sobre o 2130* manteñan a longo prazo, despois da finalización do proxecto LIFE. Os resultados da vixilancia e a participación da comunidade contribuirán á estratexia para a xestión do sitio a longo prazo e axudarán a identificar os aspectos máis exitosos do proxecto que se poden aplicar noutros lugares.

As actividades de manexo forestal planificadas neste proxecto mellorarán a condición das dunas 2130nun 37,0% e aumentarán a súa superficie en 25,9% con respecto á superficie ocupada polo hábitat na ZEC. O aumento de área proporcionará recursos adicionais ás aves que utilizan a ZEPA adxacente, fortalecendo así a integridade da rede Natura 2000. As recomendacións de manexo para as dunas que se desenvolverán como parte deste proxecto integraranse nun Plan de Acción de Manexo da Biodiversidade desenvolto por COILLTE, asegurando un manexo apropiado a longo prazo. Hai moi poucas oportunidades para aumentar a cobertura do 2130* en Irlanda, e estes hábitats están baixo presión a nivel nacional debido á vulnerabilidade das zonas insulares. A inclusión deste lugar no proxecto ofrece a perspectiva dunha mellora a longo prazo na calidade e extensión das dunas 2130* dentro de Natura 2000 en Irlanda. Por tanto, é un sitio crave para o proxecto.

Descargas
Voltar