Áreas de Actuación

ZEC Horn Head and Rinclevan

Accións de conservación

As accións concretas de conservación que levarán a cabo en Horn head and Rinclevan inclúen:

C3 Eliminación de plantacións forestais senescentes e retirada de árbores invasoras illadas, para a mellora do hábitat 2130*

C9 Medidas de protección contra condicións antropogénicas no hábitat 2130 *

En total, 10 ha de formacións forestais serán restaurados a 2130* durante o transcurso das tarefas de conservación, o que resultará nun aumento de entre a 3,4% da área de 2130*. Os tocos de árbores taladas cortaranse o máis preto posible do nivel do chan. Os refugallos que non se eliminen do sitio amontoaranse e deixaranse in situ. Este enfoque minimizará a perturbación do sitio no seu conxunto, mentres maximiza os beneficios para a natureza. Deixarase algo de madeira morta en pé e caída no seu lugar, xa que isto pode contribuír á biodiversidade, especialmente aos invertebrados. Identificamos unha área de c. 18 ha nas que se concentrarán as obras de talla e restauración, pero a localización concreta das obras decidirase en base ás actuacións preparatorias A.

Debido a que as árbores son escasas nalgunhas partes das formacións forestais, a vexetación do chan contén especies típicas das dunas fixas 2130*, e permitirase que estas áreas axústense naturalmente á maior penetración de luz despois da tala. Onde estean expostas grandes áreas de area espida, utilizarase sementeira para restaurar o hábitat 2130*. Se é necesario, tamén se poden instalar paneis captadores de area de forma temporal. A mellora do hábitat 2130* permitirá certa mobilización de area e tamén reducirá a probabilidade de eventos de erosión extrema que poderían ocorrer en ausencia de cobertura vexetal.

Utilizarase sinalización para evitar o acceso as áreas de dunas restauradas para minimizar o dano debido ao uso recreativo.

O seguimento dos resultados do proxecto será unha parte chave do mesmo e permitirá avaliar o impacto das accións de restauración sobre o estado de conservación do 2130* en Horn Head and Rinclevan. A comunicación dos resultados coa poboación local e as ONGs será unha parte vital do aspecto do traballo de participación comunitaria e mellorará as perspectivas de éxito a longo prazo do proxecto. Os resultados da vixilancia e a participación da comunidade contribuirán á estratexia para a xestión do sitio a longo prazo e axudarannos a identificar os aspectos máis exitosos do proxecto que se poden aplicar á xestión de dunas de area noutras partes de Irlanda.

Hai poucas oportunidades para crear zonas adicionais de hábitats de dunas de area en Irlanda de forma ecoloxicamente significativa. Este sitio ofrece unha oportunidade única para xerar novas superficies de hábitat 2130* nun dos sitios de dunas de area máis importantes de Irlanda. Tamén ofrece o beneficio adicional de aumentar a área de dunas como hábitat para as aves, e especialmente aves acuáticas, cuxa presenza motivou a designación da ZEPA Horn Head to Fanad Head. O desenvolvemento dun plan de xestión axudará a mellorar a condición das dunas fixas 2130* na ZEC Horn Head and Rinclevan e isto incorporarase ao plan AfterLIFE asegurando a continuidade da xestión adecuada.

Descargas
Voltar