Áreas de Actuación

ZEC Horn Head and Rinclevan

Accións preparatorias

As seguintes accións preparatorias serán aplicables en Horn Head and Rinclevan:

A1 Caracterización e diagnóstico de hábitats insulares. Avaliación da situación actual

A2 Planificación técnica de accións concretas de conservación

A3 Participación da comunidade con respecto a accións concretas de conservación

Estas accións levarán a cabo como parte dun exercicio de planificación da xestión que entregará un plan de xestión para toda a ZEC.

As revisións ecolóxicas (de campo e gabinete) proporcionarán unha base científica para decidir que intervencións son apropiadas en diferentes lugares. Debido a que este sitio é un servizo importante para a poboación local, a súa participación e apoio é vital para a execución exitosa do proxecto de maneira oportuna. Por tanto, alentarase aos grupos comunitarios locais activos, os usuarios recreativos e as eONG relevantes a interactuar connosco e facer presentacións sobre a xestión das dunas. En particular, buscarase información sobre como a xente usa as dunas e esta información pódese incorporar no plan de manexo para reducir os impactos negativos potenciais en hábitats sensibles. A plantación forestal alberga actualmente algunhas especies que non se atopan comunmente noutras partes da área, incluída Sciurus vulgaris e Listera ovata. A planificación técnica identificará as áreas do bosque que son adecuadas para a restauración do 2130*, así como as áreas onde se deben conservar árbores. En cada caso, incluiranse no plan de manexo métodos e medidas específicos derivados da planificación técnica. Este plan é un dos principais resultados das accións preparatorias e formará a base da estratexia de xestión a longo prazo do sitio e, por tanto, contribuirá ao plan AfterLIFE.

Voltar