Áreas de Actuación

ZEC Horn Head and Rinclevan

Hábitats e especies de interese

A variedade de hábitats en Horn Head and Rinclevan, as transicións intactas entre eles e o tamaño do sitio contribúen significativamente á súa importancia para a conservación da biodiversidade en Irlanda. As dunas fixas 2130* aquí ocupan 292,33 ha, o 3,62% do hábitat no total nacional (0,3%da área total do hábitat na UE). A plantación de coníferas foi realizada ao longo das beiras dun arroio que corre preto do límite das dunas fixas 2130*. Coa eliminación das árbores, restablecerase a transición natural entre o arroio e as dunas fixas, así como tamén se restaurarán as condicións naturais que son beneficiosas para a flora propia do hábitat 2130* no norte-Oeste de Irlanda. En particular, ao eliminar o bloqueo aos depósitos eólicos de area, restaurarase a dispoñibilidade de depósitos ricos en calcio, o cal, xunto a unha maior penetración da luz, favorecerá a flora das comunidades propias do 2130*. A xestión actual das dunas como área de pastoreo (por acordo cos agricultores locais) estenderase ás áreas restauradas para evitar a invasión de especies arbustivas e manter unha flora herbácea.

Os hábitats de dunas en Horn head and Rinclevan avaliáronse por última vez en 2013 para a súa notificación con arranxo ao artigo 17 da Directiva 92/43/CEE. Considerouse que as dunas fixas atopábanse en condicións desfavorables ou inadecuadas nese momento debido á perturbación asociada á agricultura. Houbo evidencia dunha pequena redución na área total de hábitats de dunas de area (0,4 ha) que se atribuíu ás condicións naturais. Con todo, espérase que o aumento do nivel do mar e o aumento das tormentas asociadas co cambio climático aumenten a taxa de erosión costeira, coas consecuentes reducións dos hábitats insulares. Actualmente, as perdas que se deben á erosión acelerada son dificilmente compensables mediante o aumento da área total de hábitats de dunas. A eliminación das plantacións de coníferas e a restauración das dunas fixas 2130en Rinclevan ofrece unha rara oportunidade de aumentar o recurso nacional dun hábitat prioritario do Anexo I da Directiva 92/43/CEE actualmente ameazado polo cambio climático.

As plantacións de coníferas ocupan 21,64 ha dentro dos límites da ZEC. A plantación non se manexa como cultivo comercial e moitas árbores agora están maduros, sobremaduros ou senescentes. A acción de derribas por vento causa unha afección sobre a estrutura e o desenvolvemento das formacións herbáceas naturais, e o risco das derribas por vento aumenta co tempo a medida que envellece a plantación. A sección de propiedade estatal das dunas de area é un ben utilizado pola poboación local e as formacións forestais son percibidas positivamente pola poboación local. Con todo, a medida que pasa o tempo, o cambio no carácter da Reserva Natural é inevitable a medida que as árbores envellecen. En particular, as árbores demasiado maduras serán derrubados polo vento, o que interromperá o desenvolvemento de flora herbácea de dunas, limitará o acceso e creará unha monstruosidade visual. Este proxecto representa unha oportunidade para xestionar os devanditos cambios en aras de maximizar os beneficios para a natureza e o recreo, á vez que se reducen as ameazas á saúde e a seguridade asociadas co envellecemento da plantación.

Enlade ao Formulario normalizado da ZEC

Descargas
Voltar