Áreas de Actuación

ZEC Horn Head and Rinclevan

Descrición xeral

Este sitio está situado ao oeste da aldea de Dunfanaghy, no norte de Co. Donegal. A xeoloxía do leito rochoso está dominada pola cuarcita (que forma os cantís de Horn Head) intercalados con cantidades máis pequenas de leito rochoso de xisto e metadolerita noutros lugares. Extensas áreas de area dominan as porcións suroeste e este de o sitio, mentres que no norte predominan os podsols de turba, con afloramentos rochosos ocasionais.

- Superficie (ha): 2,343.320

- Descrición da área: Grandes superficies dunares, un lago, cantís costeiros, brezales, áreas agrícolas e forestais

- Código Natura 2000: SAC IE0000147

- Outros status de protección #de acordo con a lexislación nacional ou rexional:  pNHA    000147 Horn Head And Rinclevan

As NHA son a designación irlandesa básica para a conservación da biodiversidade e están legalmente protexidas pola Lei de Vida Silvestre (2000). As NHA propostas publicáronse sobre unha base non estatutaria, pero non se designaron por lei e, por tanto, teñen unha protección limitada.

Esta ZEC inclúe áreas mariñas (37% da ZEC) e terrestres (63%). A área terrestre é principalmente de propiedade privada (57% da ZEC), con 143,47 ha (6% da ZEC) en propiedade pública.

Os hábitats de matogueiras costeiras, cantís e dunas de area suman o 53% da ZEC, o 3% manéxase para pastoreo intensivo e os ecosistemas de auga doce ocupan o 6%. A área de plantacións, que son o obxectivo deste proxecto, ocupan 21,64 ha (1% da ZEC). Foron establecidas empregando coníferas entre 1957 e 1961, pero actualmente non existe un manexo forestal activo. O sitio é inusual porque as estradas e os aparcamentos están restrinxidos a áreas ecoloxicamente menos sensibles e as dunas non están abertas ao tráfico de vehículos para uso recreativo. Realizáronse varios carreiros por parte dos senderistas que acceden ás dunas e a praia desde o aparcamento, pero non se considera que teñan un impacto negativo no sitio.

Descargas
Voltar