Áreas de Actuación

ZEC Donegal Bay (Murvagh)

Hábitats e especies de interese

As dunas fixas (dunas grises) 2130* ocupan 27,01 ha neste sitio, ou o 1,5% da ZEC e a 0,3% da área total de dunas fixas en Irlanda. O hábitat de dunas fixas 2130* en Murvagh avaliouse en 2006 por última vez como parte dun estudo de referencia nacional para a avaliación dos hábitats de dunas de area de conformidade co artigo 17 da Directiva 92/43/CEE. A área avaliouse como desfavorable-inadecuada nese momento debido á aceleración da erosión natural por actividades recreativas. A estrutura e funcións clasificáronse como desfavorables-malas xa que se atopou que a vexetación carecía de especies típicas nalgúns lugares, e non se implementou unha xestión que posibilitase a súa mellora. A presenza de coníferas no sistema de dunas foi catalogada como un impacto negativo sobre as perspectivas de futuro e a estrutura e función das dunas 2130*. Varios factores subxacentes son responsables do mal estado das dunas no sitio. A plantación de coníferas é fonte de especies leñosas non autóctonas que ameazan a vexetación herbácea das dunas fixas.

A restrición das dunas fixas a unha franxa estreita ao longo do bordo este de a lingua aumenta os impactos do uso recreativo en relación coa área total das dunas. A falta de manexo para manter a cuberta vexetal herbácea tivo un impacto negativo na estrutura e composición das formacións vexetais naturais. O vento agrava a estrutura e o desenvolvemento deficientes das comunidades vexetais e o risco de derribas por vento aumenta co tempo a medida que envellece a plantación. Dada a complexidade asociada coa xestión dun sitio para a conservación e a recreación, ao mesmo tempo que se reduce o impacto da xestión silvícola, requírese un enfoque ben planificado que teña en conta a ampla gama de impactos e posibles solucións. Este proxecto proporcionará un marco dentro do cal NPWS e COILLTE poden traballar xunto coas partes interesadas locais para desenvolver solucións que brinden mellores resultados de conservación para as dunas fixas 2130*. As relacións construídas ao longo do proxecto serán beneficiosas para a xestión a longo prazo do sitio e fortalecerán o desenvolvemento das tarefas AfterLIFE. Como parte deste proxecto, a perda de área informada en 2006 compensarase mediante a restauración das dunas arborizadas ao tipo 2130*. Isto lograrase eliminando o rexenerado de árbores invasoras dentro dos hábitats de dunas e deseñarase un plan de xestión para mellorar a estrutura da vexetación do hábitat 2130*.

Enlace ao formulario normalizado da ZEC

Descargas
Voltar