Áreas de Actuación

ZEC Donegal Bay (Murvagh)

Acións preparatorias

Neste sitio levarán a cabo as seguintes accións:

A1 Caracterización e diagnóstico de hábitats insulares. Avaliación da situación actual

A2 Planificación técnica de accións concretas de conservación

A3 Participación da comunidade con respecto a accións concretas de conservación

A1 As revisións ecolóxicas (de campo e gabinete) proporcionarán unha base científica para planificar accións de conservación, incluída a talla de árbores, de modo que se poidan evitar os impactos negativos en especies raras como Pyrola rotundifolia. Como parte dun proceso de participación pública, buscarase información sobre como as persoas utilizan as dunas, e esta información incorporarase ao plan de xestión para que se manteña o valor de recreo do sitio e redúzanse os impactos negativos asociados. Estas accións levarán a cabo como parte dun exercicio de planificación da xestión que entregará un conxunto de recomendacións de xestión para as dunas fixas 2130*, que se incorporarán a un Plan de xestión da biodiversidade elaborado por COILLTE para os terreos da súa propiedade en Murvagh. Os métodos e medidas específicos que se incluirán no plan de xestión finalizaranse durante a consulta entre as partes interesadas locais, o persoal de NPWS e COILLTE. Estas recomendacións de xestión son un dos principais resultados das accións preparatorias e formarán a base da estratexia de xestión a longo prazo do sitio e, por tanto, contribuirán ao plan AfterLIFE.

Voltar