Áreas de Actuación

ZEC Archipiélago Chinijo

Descrición xeral

Este espazo, situado na rexión bioxeográfica Macaronésica, comprende os illotes ao noroeste de Lanzarote da Graciosa e Alegranza, así como unha importante franxa costeira que abarca todo o flanco occidental do macizo de Famara (rochas de Famara) e as chairas de Lombos Blancos, Sacominas e costa Blanca. 

- Superficie (ha): 8,865.300

- Descrición dá área: Espazo que comprende os illotes ao noroeste de Lanzarote e unha importante franxa costeira

- Código Natura 2000: ZEC ES7010045

- Outros status de protección de acordo coa lexislación nacional ou rexional:  

A ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045), que inclúe á ZEPA Illotes do norte de Lanzarote e Famara (ES0000040), de acordo á Lei 42/2007 (estatal) e a Lei 4/2017 (autonómica) tamén foi designada como:

1. Espazo Natural Protexido (Parque Natural)
2. Espazo Protexido Natura 2000 (Espazo Protexido Natura 2000)
3. Área Protexida por Instrumentos Internacionais (Reserva da Biosfera, Geoparque Mundial)

Todo o ámbito territorial da ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) correspóndese con superficies terrestres. Das mesmas, o 61% da superficie é pública, mentres que o 39% restante é superficie privada. Dentro da propiedade pública desta ZEC destaca o territorio insular da Graciosa, onde toda a illa é propiedade de OAPN (beneficiario asociado de LIFE INSULAR) de acordo á Orde do 10 de outubro de 2002, con excepción dos núcleos poboacionais de Caleta del Sebo e Pedro Barba.

Os usos do chan maioritarios son os relacionados co carácter eminentemente costeiro desta ZEC, xa que un 96,3% da mesma atópase ocupada por matogueiras e rochedos costeiros (que alcanzan un 60,7% do total da ZEC) e complexos de praia-duna (que representan un 35,6% da ZEC). Da superficie restante, os usos agrícolas na ZEC supoñen o 2,7% do espazo, e finalmente os usos urbanos continuos e descontinuos ocupan o 1%.
 

Descargas
Voltar