Áreas de Actuación

ZEC Raven Point Nature Reserve

Accións de conservación

As accións concretas de conservación que levarán a cabo en Raven Point inclúen:

C1 Recolección e cultivo de 2130 * especies características do hábitat
C3 Eliminación de plantacións forestais senescentes e retirada de árbores invasoras illadas, para a mellora do hábitat 2130*
C5 Restauración do hábitat 2130 * mediante o uso das súas especies características
C9 Medidas de protección contra condicións antropogénicas no hábitat 2130 *

A recolección e o cultivo de sementes levarán a cabo no hábitat 2130* en Raven Point e nas dunas de area adxacentes en Curracloe. Isto proporcionará unha fonte de sementes de procedencia local para o seu uso en traballos de restauración despois de que se talen as árbores das dunas de acordo con o plan de xestión.

En total, restauraranse 15 ha de formacións arborizadas a hábitats de dunas de area durante o transcurso do proxecto, o que dará como resultado un aumento da 66% da área do 2130*. É case seguro que as actividades forestais incluirán a talla e eliminación de árbores (troncos e ramas), o aclareo e a eliminación de árbores invasoras illadas das dunas fixas. Dependendo das condicións do sitio, a eliminación de tocos levará a cabo nalgunhas das áreas máis expostas para permitir o retorno dos procesos naturais. Os tocos conservaranse en localizacións estratéxicas para reducir o risco de eventos de erosión extrema durante as tormentas. Identificouse unha área de c. 38 ha nas que se concentrarán as obras de talla e restauración, pero a localización concreta das obras decidirase en base ás actuacións preparatorias A. As árbores invasoras illados situadas máis aló do límite da plantación forestal eliminaranse dunha área de aproximadamente de 3ha.

A resementeira con sementes das dunas locais colleitadas na acción C1 utilizarase en partes do sitio que se restaurarán o tipo 2130*. Dada a localización exposta, é probable que a sementa facilítese incorporando as sementes nun mantillo pegañento, un método que se usa amplamente e próbase rigorosamente en campos de golf doutros lugares. Buscarase a heteroxeneidade á hora de seméntaa, proporcionando unha variedade de etapas sucesivas dentro da área restaurada, maximizando a diversidade de comunidades de plantas.

Usarase sinalización, carreiros claramente definidos e cercas temporais para administrar o acceso e evitar danos ás dunas recentemente restauradas como resultado do uso recreativo.

O seguimento e a comunicación realizaranse como parte destas accións:

D1 Seguimento do impacto do proxecto sobre os hábitats insulares
E1 Estratexia de comunicación, sensibilización e difusión pública dos resultados do proxecto

O seguimento e os resultados do proxecto serán unha parte crave do proxecto e permitirán avaliar o impacto das obras no estado de 2130* en Raven Point. A comunicación dos resultados coa poboación local e as eONG será unha parte vital do aspecto de participación comunitaria do traballo e mellorará a probabilidade de éxito a longo prazo do proxecto. Os resultados da vixilancia e a participación da comunidade contribuirán á estratexia para a xestión do sitio a longo prazo e axudarán a identificar os aspectos máis exitosos do proxecto que se poden aplicar noutros lugares.

Descargas
Voltar