Áreas de Actuación

ZEC Raven Point Nature Reserve

Accións preparatorias

As seguintes accións preparatorias serán aplicables en Raven Point:

A1 Caracterización e diagnóstico de hábitats insulares. Avaliación da situación actual

A2 Planificación técnica de accións concretas de conservación

A3 Participación da comunidade con respecto a accións concretas de conservación

Estas accións levarán a cabo como parte dun exercicio de planificación da xestión que entregará un plan de xestión para toda a ZEC.

A1 As revisións ecolóxicas (de campo e gabinete) proporcionarán unha base científica para decidir que intervencións son apropiadas en diferentes lugares.

Por tanto, consultarase e alentará aos grupos comunitarios locais activos, os usuarios recreativos e as ONGs relevantes para que realicen presentacións para a xestión das dunas. En particular, buscarase información sobre como a xente fai uso das dunas, que se pode incorporar ao plan de xestión para reducir o potencial de impactos negativos en hábitats sensibles. A plantación forestal actualmente alberga especies especializadas en bosques, incluída o esquío vermello, e protexe as terras adxacentes das perturbacións dos visitantes de Raven Point. Hai partes das formacións arborizadas onde as condicións ambientais son negativas para a restauración exitosa do 2130*. A planificación técnica identificará as áreas formacións arborizadas que son máis adecuadas para a restauración do 2130*, así como as áreas onde as árbores deben ser conservados, aclarados ou substituídos por árbores e arbustos nativos. En cada escenario, os métodos e medidas específicos derivados da planificación técnica incluiranse no plan de xestión de toda a propiedade. Este plan, que se entregará como un Plan de xestión de acción para a biodiversidade (BAMP) por COILLTE, é un produto importante das accións preparatorias e formará a base para a estratexia de xestión a longo prazo do sitio e, por tanto, tamén contribuirá ao plan AfterLIFE.

Voltar