O proxecto LIFE INSULAR (LIFE20 NAT/ES/001007) e o proxecto LIFE Medcliffs (LIFE20 NAT/ES/001223) organizaron unha xornada de networking online, para realizar un intenso intercambio

" />
   

2024/04/17: Xornada de networking entre LIFE INSULAR e LIFE MedCliffs

O proxecto LIFE INSULAR (LIFE20 NAT/ES/001007) e o proxecto LIFE Medcliffs (LIFE20 NAT/ES/001223) organizaron unha xornada de networking online, para realizar un intenso intercambio do amplo know-how xenerado por ambos os dous proxectos, no tocante á eliminación de plantacións forestais senescentes, o control de especies exóticas invasoras, a produción de planta para a restauración de hábitats insulares naturais, ou o voluntariado ambiental.

O evento posibilitou a transferibilidade mutua dos coñecementos xenerados polos proxectos, así como fomentar a replicabilidade das estratexias seguidas e as solucións adoptadas.

 

Voltar