2024/02/26: Adxudicada a eliminación de especies exóticas no PNMTIAG para o período 2023-2026

A Xunta de Galicia, socio beneficiario do proxecto LIFE INSULAR; contrata a eliminación de especies exóticas invasoras nas illas Cíes, Ons e Sálvora do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A execución, dotada cun total de 129.893,50 euros,  enmárcase nas accións de conservación do proxecto dá UE LIFE INSULAR. Este proxecto transnacional cofinanciado con fondos europeos no que participan Galicia, España e Irlanda busca conseguir a restauración integrada de hábitats insulares en illas do océano Atlántico.

A execución destes traballos, que acaban de adxudicarse, desenvolverase durante os próximos 33 meses. As actuacións centraranse nas dunas grises e nos seus hábitats de contacto para garantir un estado de conservación favorable dos mesmos. Para lograr estes obxectivos, a iniciativa prevé executar sobre o terreo unha serie de medidas centradas nos tipos de hábitats insulares 2130* (dunas costeiras fixas con vexetación herbácea) e 4030 (queirogais secos europeos).

Ademais, este contrato permitirá dar continuidade aos labores iniciados en 2022 e acometidos tamén durante o ano pasado nos arquipélagos de Cíes, Ons e Sálvora sobre a flora terrestre exótica invasora (acacias, margarida africana etc.)/ etc.) cuxa presenza incide de forma moi negativa no estado de conservación dos hábitats e o propio ecosistema insular.

Ata novembro do ano 2026, a adxudicataria terá que ocuparse da realización de accións para a mellora da estrutura e da funcionalidade dos tipos de hábitats propios destas illas a través da eliminación e control de flora invasora, empregando métodos manuais.

Voltar