O IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, na súa condición de beneficiario coordinador do proxecto LIFE INSULAR, retomou a recollida de material vexetal xunto ao ...

" />
   

2024/02/05: Retómanse os traballos de recollida de material vexetal nas localidades galegas de LIFE INSULAR

O IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, na súa condición de beneficiario coordinador do proxecto LIFE INSULAR, retomou a recollida de material vexetal xunto ao equipo especializado en micropropagación de especies vexetais ameazadas do grupo de investigación AgroBioTech for Health da Universidade de Vigo. Este material servirá para producir planta das especies características dos hábitats insulares, que serán empregadas durante os traballos de restauración dos mesmos.

A produción do seu propio material de reprodución permite a LIFE INSULAR a introdución de espécimes de orixe local e compatible, evitando o emprego de ecotipos alóctonos que poidan causar contaminación xenética.

Voltar