A reunión foi realizada por videochamada, e permitiu dar conta da finalización das accións preparatorias e o progreso futuro das accións de conservación de cara a 2024

" />
   

2023/12/05: Celebrada a cuarta reunión de coordinación de LIFE INSULAR

Os pasados 11 de outubro e 1 de decembro de 2023, tivo lugar mediante videochamada a cuarta quenda das reunións de coordinación de LIFE INSULAR entre o coordinador (IBADER-USC), os socios españois (DXPN, OAPN, TRAGSA) e irlandeses (NPWS, COILLTE) do proxecto.

As reunións permitiron dar conta da finalización das accións preparatorias durante o ano 2023, o progreso das accións de conservación do proxecto, e a previsión futura de cara a 2024.

Voltar