As equipas de TRAGSA comezaron os traballos de conservación para a preparación do terreo e eliminación de plantacións forestais senescentes e rexenerado invasor na...

" />
   

2023/09/07: Comezaron os traballos de restauración de hábitats insulares nas localidades galegas do proxecto LIFE INSULAR

As equipas de TRAGSA comezaron os traballos de conservación para a preparación do terreo e eliminación de plantacións forestais senescentes e rexenerado invasor na Illa de San Martiño (arquipélago de Cíes), con motivo do inicio das accións C3 e C4.

As primeiras tarefas consistiron no desembarco dos medios técnicos necesarios, o establecemento de pequenas infraestruturas de apoio, e o comezo dos traballos de apeo de árbores, necesario para a restauración posterior dos hábitats insulares obxectivo.

Estes traballos constitúen un elevado reto pola difícil orografía deste territorio, así como pola inherente fraxilidade dos medios insulares. A elevada experiencia de TRAGSA en traballos de conservación no medio costeiro resulta un valioso activo para o proxecto, permitindo realizar a actuación de xeito preferentemente manual, con precisión case cirúrxica, gardando todas as cautelas necesarios, sen afectar aos elementos clave para a conservación.

Voltar