A propagación de material vexetal nas localidades galegas de LIFE INSULAR progresa a bó ritmo, e comeza a acadar resultados satisfactorios coa...

" />
   

2023/10/11: Progreso da propagación do material vexetal nas localidades galegas de LIFE INSULAR

A propagación de material vexetal nas localidades galegas de LIFE INSULAR progresa a bó ritmo, e comeza a acadar resultados satisfactorios coa maioría das especies elixidas. Desenvolvéronse protocolos que aseguran a produción con éxito de planta, tanto a partir de semente, como de reprodución vexetativa, mediante o emprego de técnicas avanzadas de micropropagación in-vitro.

Esta actuación está a desenvolverse polo IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, contando coa asistencia externa do grupo de investigación AgroBioTech for Health da Universidade de Vigo, equipo especializado en micropropagación de especies vexetais ameazadas.

A produción do seu propio material de reprodución permite a LIFE INSULAR a introdución de planta de orixe local e compatible, evitando o emprego de ecotipos alóctonos que poidan causar contaminación xenética.

Voltar