2023/10/09: O proxecto LIFE INSULAR está a realizar unha análise xenética das poboacións ibéricas de camariña (Corema album)

A camariña (Corema album) é unha ericácea que medra principalmente en dunas fixas da costa atlántica ibérica (Galicia, Portugal, Andalucía), aínda que aínda sobrevive unha pequena poboación no leste de España (Comunitat Valenciana), ademais dunha subespecie (C. a. azoricum) nas Illas Azores. A camariña conta na actualidade con poboacións reducidas e un alto grao de fragmentación, debido fundamentalmente á destrución do seu hábitat pola acción humana e ao desprazamento provocado pola presenza de especies vexetais exóticas invasoras, que xunto coa súa baixa capacidade de recrutamento, fan que sexa considerada unha especie protexida nalgúns dos territorios onde se atopa presente (Portugal, Andalucía, Comunitat Valenciana), e mesmo foi considerada pola UICN como especie en perigo crítico de extinción (CR).

Será de gran interese a realización dunha análise xenética das poboacións ibéricas de camariña por parte de LIFE INSULAR, achegando información clave para apoiar as actuacións de mellora da área de ocupación e recrutamento desta especie, asociada á restauración de hábitats protexidos insulares obxecto do proxecto, no que está presente a camariña. Deste xeito, os indicadores xenéticos teñen unha importancia capital na planificación das diferentes actuacións de restauración LIFE INSULAR, que perseguen reforzar a conservación dos hábitats insulares protexidos, e en consecuencia o reforzo poboacional das súas especies características.

Dispoñer desta información permitirá establecer pautas de xestión para os organismos competentes, destacando a importancia da coordinación transnacional en grupos bioxeográficos compartidos para a conservación dos recursos xenéticos a nivel global.

Voltar