O pasado 19 de maio celebrouse unha actividade de voluntariado e divulgativa consistente no rexistro do maior número posible de polinizadores ...

" />
   

2023/05/19: Celebrado nas illas Cíes o Bioblitz organizado por LIFE INSULAR e LIFE4Pollinators no PNMTIAG

O día 19 de maio tivo lugar no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, a actividade de voluntariado organizada polos proxectos LIFE, LIFE INSULAR e LIFE4Pollinators. A actividade consistiu en rexistrar a maior cantidade posible de polinizadores nun tempo de catro horas. Na actividade participaron 33 persoas.

Voltar