O pasado día 24 de maio celebrouse na sede do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas atlánticas de Galicia, unha xornada de divulgación dirixida as alumnas da Escola de Deseño...

" />
   

2023/05/19: Xornada de difusión celebrada na sede do PNMTIAG

O pasado día 24 de maio celebrouse na sede do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das illas atlánticas de Galicia, unha actividade guiada de divulgación dirixida as alumnas da Escola de Deseño. Durante a actividade falóuselles da Rede de Parques Nacionais e o papel que xogan na conservación das nosas paisaxes e o patrimonio natural. Na actividade participaron 17 alumnos da Escola.

 

Voltar