2023/01/26: Comenzan os traballos de restauración na Reserva Natural Raven, Co. Wexford

En xaneiro de 2023, comezaron os traballos de restauración de dunas na área Especial de Conservación (ZEC) da Reserva Natural Raven en Curracloe, Co. Wexford, Irlanda. Este é o primeiro dos catro sitios costeiros irlandeses do proxecto LIFE Insular que se someterá a traballos de restauración da biodiversidade para mellorar e aumentar os hábitats de dunas 2130. leva a cabo despois da realización en 2022 de enquisas ecolóxicas e programas de compromiso da comunidade nos catro lugares irlandeses incluídos no proxecto LIFE Insular.

Coillte e o NPWS están a traballar para restaurar os hábitats dunares e mellorar o valor natural a longo prazo do corvo como parte do proxecto LIFE Insular financiado pola UE para protexer e conservar as áreas de dunas.

Os traballos iniciais en xaneiro e febreiro de 2023 implican a talla de árbores non autóctonas que crecen nas dunas no extremo sur do sitio, mentres que no outono de 2023 levarán a cabo máis accións de restauración de dunas (incluída a eliminación de refugallos e humus).

Como o Raven é parte dunha Zona Especial de Conservación (ZEC), os traballos levarán a cabo de maneira responsable para minimizar calquera alteración á vida silvestre.

"As dunas son fermosos lugares naturais que albergan centos de plantas e animais", dixo Aoife Delaney, ecóloga costeira de NPWS. “Ademais, axúdannos brindándonos un servizo recreativo, reducindo os impactos das tormentas na costa e dando refuxio aos polinizadores. É importante pensar en como administraremos estas áreas no futuro para garantir que podamos obter o mellor deste recurso de valor inestimable”.

levaron a cabo enquisas ecolóxicas e de participación da comunidade nos catro sitios de LIFE Insular irlandeses no transcurso de 2022. O proxecto LIFE Insular de cinco anos de duración traballará coas comunidades locais e expertos científicos para desenvolver plans de xestión de conservación a longo prazo para estas áreas.

O obxectivo é aumentar o valor da biodiversidade e a resiliencia destes ecosistemas #ante o cambio climático e o aumento do nivel do mar, para que as xeracións futuras poidan seguir gozando destas áreas populares de maneira sostible.

O Dr. Ciaran Fallon, Director de Coillte Nature agregou:

  “A Reserva Natural de Raven ten un gran valor, non só a nivel local, senón que é un sitio de importancia a nivel europeo. Os traballos de biodiversidade aquí e noutros sitios do proxecto LIFE Insular mellorarán os importantes hábitats dunares, mellorando a súa resiliencia fronte aos desafíos expostos polo cambio climático e a perda de biodiversidade”.

Seleccionáronse catro localizacións icónicas na costa irlandesa para este proxecto: The Raven Nature Reserve, Curracloe, Co. Wexford; Murvagh, condado de Donegal; Parque forestal Ards, condado de Donegal e Rinclevan/Horn Head, condado de Donegal. As localizacións seleccionadas non só son áreas de alto valor de biodiversidade e beleza natural, senón que tamén son lugares de recreación populares para os aldeáns e visitantes destes espazos.

Ver máis en:

MIra o noso video https://youtu.be/2rynfBIuAKE 

https://www.coillte.ie/coillte-nature/ourprojects/insular/ 

https://www.coillte.ie/raven-life-insular/ 

Folleto descargable sobre as obras en Raven: https://www.coillte.ie/wp-content/uploads/2023/01/Raven-Info-Jan-2023_A4-web.pdf 

Voltar