O pasado 12 de decembro presentouse en Vigo o proxecto LIFE INSULAR (LIFE20 NAT/ES/001007), con motivo das VII Xornadas de Estudo e Investigación do Parque Nacional das Illas Atlánticas de  ...

" />
   

2022/12/13: LIFE INSULAR preséntase en Vigo durante as xornadas de investigación no Parque Nacional

O pasado 12 de decembro presentouse en Vigo o proxecto LIFE INSULAR (LIFE20 NAT/ES/001007), con motivo das VII Xornadas de Estudo e Investigación do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Estas xornadas pretenden difundir os resultados das accións e proxectos que contribúen á toma de decisións no Parque Nacional, e achegar un coñecemento máis completo do ecosistema insular.

A presentación amosou aos asistentes a estratexia de LIFE INSULAR para a eliminación de plantacións forestais senescentes, o control e erradicación de especies de flora invasora, e a restauración dos hábitats insulares mediante a utilización de material vexetal de orixe local e compatible. O público asistente respondeu positivamente ao proxecto, destacando a relevancia das actuacións propostas, e a necesidade de levalas a cabo.

Voltar